Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Gingelom streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Onze gemeente voldoet momenteel niet volledig aan deze regelgeving, maar is op de hoogte hiervan en stelt alles in het werk om bij de lancering van de nieuwe website in het eerste kwartaal van 2021 hieraan te voldoen.