Uitdelen van stalen en flyers op de openbare weg

Omschrijving

De gemeente kan inzake reinheid en gezondheid een artikel opnemen dat voorwaarden oplegt voor het uitdelen van stalen en flyers op de openbare weg.
Samengevat is de regel:

  • dat uitdelen van flyers en drukwerk in principe mag;
  • en uitdelen van stalen in principe niet mag, tenzij er toelating is van de burgemeester.

In beide gevallen geldt er als voorwaarde dat er moet opgeruimd worden in een straal van 100 meter rond het verdeelpunt. Je kan het volledige politieverordening opvragen.

De verantwoordelijke uitgever is hoofdelijk aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel. Indien de door het publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren of voorwerpen niet opgeraapt worden door de verdeler of zijn helper, zal de gemeente de exemplaren of voorwerpen ambtshalve laten verwijderen en de kosten voor reiniging van de openbare weg verhalen op de overtreder.

Procedure

Voor het uitdelen van flyers is geen toelating nodig. Het volstaat dat je:

  • via mail alle informatie over de geplande flyer-actie (firma, datum, plaats en uur) laat weten aan de dienst Milieu;
  • en achteraf de omgeving in een straal van 100 m rond het verdeelpunt opruimt.

Voor het uitdelen van stalen op de openbare weg is een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig. Het bekomen van die toelating verloopt als volgt:

  • vul het ’aanvraagformulier voor uitdelen van stalen' volledig in
  • zend dit via e-mail aan de dienst Milieu;
  • de Dienst Milieutoezicht ontvangt en registreert de aanvragen en vraagt de toestemming aan de burgemeester;
  • na goedkeuring door de burgemeester bezorgt Dienst Milieutoezicht via e-mail de toelating aan de aanvrager;
  • de verdeler is verplicht om achteraf de omgeving in een straal van 100 m rond het verdeelpunt op te ruimen!

Als de verdeling gepaard gaat met een inname van de openbare weg (door het plaatsen van een wagen, een verdeelstand...) dan moet hiervoor een vergunning aangevraagd worden.

Bijkomende informatie

Hiervoor kan je contact opnemen met de Cel Wonen en Leven.

Als je flyers wil bedelen aan een schoolpoort, vraag je ook eerst toestemming aan de school.

Zie ook gerelateerde producten, bv. publiciteit.