Aanleg van aquafincollector, rioleringen en nieuwe wegenis in de Truierstraat, Kerkstraat, Lindestraat in Mielen en in de Heilig Hartstraat in Boekhout

In 2014 en 2015 werd in Mielen en Boekhout de laatste fase van de aquafincollector Melsterbeek aangelegd. Dit project dat voor het grootste deel door aquafin werd gefinancierd was noodzakelijk om het afvalwater van Mielen en Boekhout te verzamelen en af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Runkelen in Sint-Truiden. Hiermee zijn, 20 jaar na de eerste aanleg van de eerste aquafincolletor in Gingelom, alle collectoren aangelegd.
Aquafin heeft in dit project samen met infrax gelijktijdig de scheiding van vuilwater en regenwater doorgevoerd door de aanleg van nieuwe gescheiden rioleringsstelsels in de Heilig Hartstraat, Lindestraat, Kerkstraat en Truierstraat. Ook de gemeente heeft hiervan geprofiteerd om wegen en stoepen te vernieuwen en een aantal verkeersveiligheidsingrepen uit te voeren.

Verfraaing centrum Mielen
Bij de vernieuwing van de riolering en wegen van de Vrijheersstraat, Processiestraat, Robijnsstraat en Bronstraat in 2011 en 2012 werd een deel van het centrum en de kerkomgeving reeds verfraaid. Deze herinrichting is nu uitgebreid tot aan de school van Mielen, waarbij ook aandacht is besteed aan een veiligere schoolomgeving. Ook de overige straten kregen nieuwe stoepen.

Nieuwe nutsvoorzieningen
Werken zoals deze in Mielen en Boekhout hebben niet alleen een impact op de wegenisinfrastructuur. Bij werken van dergelijke omvang worden ook de nutsvoorzieningen vernieuwd. De watergroep heeft de oude waterleidingen totaal vernieuwd, Infrax heeft de openbare verlichting en elektriciteitsleidingen en teledistributiekabels vervangen en gasleidingen bijgelegd en ook Proximus heeft gelijktijdig aanpassingen aan haar telefonienet doorgevoerd. Deze aanpassingen van de nutsvoorzieningen hebben tijdens de werken de hinder voor de bewoners verhoogd, maar hierdoor zullen in de toekomst minder vaak aanpassingen dienen te gebeuren aan deze leidingen, waardoor niet telkens opnieuw de bermen moeten opgebroken worden.

Cijfers werken
Totale kostprijs : circa 4.000.000 euro
Aandeel aquafin: 3.600.000 euro
Aandeel gemeente: 350.000 euro
Aandeel infrax: 50.000 euro