Onderhoudswerken aan wegen in asfalt

De jaarbudgetten van 2016 en 2017 voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan gemeentewegen werden gekoppeld in één groot onderhoudsbestek voor asfaltwegen. In dit bestek zijn in juni 2017 vernieuwings- en herstellingswerken uitgevoerd aan verschillende asfaltwegen (30 locaties verspreid over heel Gingelom).
 
Voor deze werken was een budget van € 250.000 voorzien.
 
De volgende locaties zijn asflatherstellingen uitgevoerd:
wegen behorend tot het fietsroutenetwerk
Verlengde Jeuksestraat
Verbinding Walenstraat - Boekhoutstraat
Rampariestraat
Wegen in de dorpskernen of aansluitend op de dorpskernen
Haagstraat
Groenplaats
Kusterstraat
Jeuksestraat
Smidstraat
Ambachtsweg
Kamerijckstraat
Rood Kruisstraat
Zijweg Heiseltstraat
verbinding Brugstraat-Beekstraat
Veldwegen
Zijweg Bredenakkerstraat
Nolsbarak
Verlengde Kriekelstraat
Verlengde Boekhoutstraat
Stoepen
Vernieuwing bestaande bermen in asfalt langs de Borgwormsesteenweg
10-tal kleine aansluitingen en plaatselijke kleine herstellingen