Vellen van bomen

Als u van plan bent om in de winterperiode bomen te vellen, ongeacht of ze in rij- of bosverband staan, dan raden wij aan tijdig de nodige vergunningen aan te vragen. Afhankelijk van de zonering op het gewestplan (natuurgebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied,…) kan de eigenlijke toelating om te mogen overgaan tot het vellen van de bomen immers meer dan 2 maand duren.

Voor het vellen van bomen in bosverband is een kapmachtiging van het Agentschap Natuur & Bos vereist en zeer belangrijk is dat in het aanvraagformulier de maatregelen vermeld worden in het kader van de ”zorgplicht”, onder meer dient aangegeven te worden welke heraanplantingen voorzien worden.

Voor hoogstambomen die niet in bosverband staan dient een bouwvergunning - eenvoudige bouwaanvraag - aangevraagd te worden.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81


milieu@gingelom.be

Openingsuren