Vergunningen/formaliteiten vennootschappen

Omschrijving

Er dient te worden opgemerkt dat voor de vennootschappen de vergunningen slechts kunnen worden aangevraagd en de formaliteiten slechts kunnen worden vervuld op het ogenblik dat de vennootschap is opgericht.

Als je een bedrijf uitbreidt of veranderingswerken uitvoert, vraag dan inlichtingen bij Dienst Leefmilieu van de gemeente of deze wijzigingen onderhevig zijn aan de meldings- of vergunningsplicht.

Bijkomende informatie

Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de bedrijfsconsulenten van het Agentschap Economie of bij Voka de kamer van Koophandel: www.voka.been Unizo: www.unizo.be.