Verkiezingen 2019

Op 26 mei 2019 zijn er gelijktijdige verkiezingen voor de federale kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaamse parlement en het Europese parlement.

KIEZERSLIJST
 
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 14 MEI 2019 tijdens de openingsuren tot het gemeentehuis kan wenden, om na te gaan of hijzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat, dan wel met de juiste vermelding er op staat.
Ieder die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult kan, in de kieskring waarin de gemeente ligt waar hij op de kiezerslijst is ingeschreven, tot 14 mei 2019, bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar indienen met mogelijkheid van beroep bij het hof van beroep volgens de procedure bepaald in het Kieswetboek (artikelen 18 tot 34).

Contact

Gemeentebestuur
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 10 31
verkiezingen@gingelom.be