Gemeentelijke visvijver Jeuk

Ligging

De visvijver gelegen aan het gemeentelijk sportcentrum te Jeuk (voetbalterrein DH Jeuk) te Jeuk, is voor iedereen toegankelijk.

Aanvraag visverlof

Vissen is evenwel enkel toegelaten indien u in het bezit bent van een visverlof, dat bekomen kan worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.

Het visverlof is geldig van 1 januari tot 31 december.

Bij aanschaf van het visverlof zal het visreglement overhandigd worden.

Uitbating

De vijver wordt beheerd en onderhouden door de vereniging De Vrije Vissers Gingelom.

Deze vereniging richt jaarlijks een viswedstrijd in, verspreid over meerdere dagen, waaraan alle visverlofhouders kunnen deelnemen.

Contact

Vicky Van Meensel  - 011 88 04 75

Openingsuren