Vleermuizen - (on)bekend maakt (on)bemind

Vleermuizen zijn fascinerende dieren, bovendien zijn het de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Door grote hoeveelheden insecten te vangen maken vleermuizen zich zeer nuttig. Voornamelijk buurtbewoners van landbouwbedrijven hebben baat bij de aanwezigheid van vleermuizen om verlost te worden van het teveel aan insecten. Bovendien houden vleermuizen op deze manier de natuur in evenwicht.

De milieuraad heeft in het najaar van 2008 vleermuizenkasten aangekocht. Deze kasten werden over diverse locaties in de gemeente verspreid. Met dit initiatief tracht de milieuraad voornamelijk de populatie van vleermuizen op het grondgebied van Gingelom in stand te houden en uit te breiden. Het voornaamste objectief is het creëren van zomerverblijfplaatsen.