Voedingsmiddelenvergunning

Omschrijving

Iedere onderneming dat voedingsmiddelen wenst te fabriceren, invoeren, uitvoeren of in de handel brengen moet over een voedingsmiddelenvergunning beschikken. Zo geldt deze vergunningsplicht ondermeer voor bakkerijen, beenhouwerijen, restaurants, café´s, frituren, kruideniers, alle winkels die eetwaren verkopen en ook voor keukens van instellingen of bedrijven.

Deze voedingsmiddelenvergunning mag echter niet verward worden met de exploitatie- of milieuvergunning (Vlarem-vergunning).

Wil men sterke en/of gegiste dranken schenken dan moet daar eveneens een vergunning voor worden bekomen bij het FAVV.

Procedure
1) Je dient deze aanvraag te doen minimaal 30 dagen voor opening van de zaak. Een voedingsmiddelenvergunning moet je schriftelijk aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Algemene Eetwareninspectie. Aanvraagformulieren kan je verkrijgen op het nr. 02/208 34 61. Je kan hiervoor ook contact opnemen met een ondernemingsloket;
2) De vergunning wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de algemene en specifieke hygiënereglementering;
3) De vergunning is geldig gedurende 3 jaar na de afgifte.

Bijkomende informatie
FAVV = Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen:
Tel.: 02 211 82 11
E-mail: Info@favv.be
Website: www.favv.be

Meldpunt voor consumenten met vragen of klachten over de veiligheid of de kwaliteit van voeding:
Tel.: 0800 13 550
E-mail: meldpunt@favv.be
Website: www.favv.be/meldpuntconsument