Voor- en naschoolse opvang

Het gemeentebestuur van Gingelom staat in voor de voor- en naschoolse opvang.

Opvanguren per locatie: 
Opvang eindigt 15 minuten voor en start 15 minuten na de lessen.

Cel Vrije Tijd

Francis Meirens - 011 88 04 92
Sonja Flas - 011 88 04 93
Caroline Medard - 011 88 04 98

cultuurjeugd@gingelom.be
sport@gingelom.be

Openingsuren