Voorzitter van de OCMW-raad en het vast bureau

PATRICK LISMONT (Sp.a - goesting)
Dr. Kempeneersstraat 116
3890 Gingelom
Tel. 0472/ 68 90 96
E-mail: patrick.lismont@gingelom.be


Bevoegdheden: algemene coördinatie, personeelsbeleid, politie, financiën, ruimtelijke ordening, communicatie en begraafplaatsen
De burgemeester is tevens voorzitter van de gemeenteraad, van de OCMW-raad en van het vast bureau.


Zitdagen:
Maandag : 18u00 - 19u00 en vrijdag: 10u00 - 11u00 in het gemeentehuis
of na telefonische afspraak - 0472/ 68 90 96