Vraag de winterpremie aan

De dienst welzijn keert een winterpremie uit aan mensen met een laag inkomen. Deze premie bedraagt € 250 per winter.

Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon + 25% komt hiervoor in aanmerking. De inkomensgrens bedraagt dus € 1.422,46 voor alleenstaanden en € 1.922,38 voor iemand met een persoon ten laste. Ook het kadastraal inkomen van onroerende goederen wordt voor een deel in rekening gebracht.

Voor meer informatie en een afspraak kan je terecht op het nummer 011 88 04 71 of via socialedienst@gingelom.be.

Breng de volgende documenten mee bij je bezoek:

  • Je identiteitskaart.
  • Bewijzen van de inkomsten van alle leden van het gezin van de laatste 3 maanden (netto inkomsten per maand, kinderbijslag, pensioen, mantelzorg, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering, …).
  • De huurlast (bankrekeninguittreksel) of het kadastraal inkomen (belastingbrief van de onroerende voorheffing).

Contactinformatie