Vreemdelingen en inburgeringszaken

De dienst vreemdelingen is belast met:
- seizoenarbeiders
- elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen
- inschrijven van immigranten

Taak gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is een belangrijke schakel tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (dienst vreemdelingenzaken) en de buitenlander.

Het is voor het gemeentebestuur belangrijk om te weten:
- of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen;
- welke zijn doelstellingen zijn;
- wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf;
- of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen;
- of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen.

Wat is inburgering?

De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om "nieuwe Vlamingen" de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren