Werken technische dienst

Taken uitgevoerd door de technische dienst

- herstellingen aan wegen en stoepen (gaten in wegdek, verzakking van bermen,...)
- aanleg van nieuwe stoepverhardingen
- herstelling van kleine rioleringsverstoppingen en huisaansluitingen
- onderhoud van wachtbekkens
- onderhoud van openbaar groen, zoals het maaien van wegbermen en groenperken
- onderhoud van taluds, zoals het snoeien van bomen en struiken
- beheer en onderhoud van kerkhoven, plantsoenen langs wegen, pleinen en wijken
- instaan voor de reinheid van wegen en pleinen
- onderhoud van verkeerssignalisatie (vernieuwen van verkeersborden, aanbrengen van wegmarkeringen)
- opruimen van zwerfvuil en sluikstorten langs wegen
- onderhoud en herstellingen in de gemeentelijke gebouwen
- hakselen van snoeihout aan huis
- logistieke ondersteuning evenementen

Taken uitgevoerd met hulp van derden

De technische dienst krijgt voor de uitvoering van bepaalde taken hulp door:

  • de ploeg : duurzaam onkruidbeheer van kerkhoven, plantsoenen langs wegen, pleinen en wijken
  • BLM: onderhoud van brandkranen

Filmpje : trottoirs en kerhoven

Filmpje : aanleg voetpad begraafplaats Niel

Filmpje : logistieke ondersteuning technische dienst

Filmpje : onderhoud bermen

Filmpje : sneeuwhagen kortijsberg

Contact

Dirk Schalenborgh - 011 88 04 79
Luc Wouters - 011 88 04 84

openbarewerken@gingelom.be

Openingsuren