Wijk-werken Gingelom

Wijk-werken Gingelom

Het vroegere PWA-systeem is sinds 1 januari 2018 omgevormd tot wijk-werken. Dit systeem zorgt voor de lokale activering van werkzoekenden in onze gemeente, om hun kansen naar werk te verhogen. VDAB of OCMW leidt de wijk-werker toe naar de organisator van het wijk-werken. De bemiddelaar wijk-werken begeleidt de wijk-werkers in hun traject naar werk.

Voor het beheer van het wijk-werken hebben 8 gemeenten de projectvereniging ‘Wijk-werken Haspengouw’ opgericht. Het gaat om Gingelom, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Heers, Borgloon, Wellen, Kortessem en Alken. De statuten van de projectvereniging vind je hier.

Wat is wijk-werken?

Via dit systeem kunnen werkzoekenden en leefloongerechtigden enkele uren per week klusjes uitvoeren. Dit kan bij iemand thuis zijn maar ook in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
De doelstelling van wijk-werken:

- het wijk-werken worden werkzoekenden bij VDAB of personen die leefloongerechtigd zijn uit het isolement van werkloosheid gehaald. Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud waard: het is immers een eerste stap in de zoektocht naar een duurzame job.
- zo kan een wijk-werker enkele uren per week klusjes uitvoeren bij particulieren, in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf om zo extra werkervaring op te doen. Hiervoor wordt de wijk-werker vergoed via wijk-werkcheques.
- de opdrachten die wijk-werkers uitoefenen zijn vaak een antwoord op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in het gewone arbeidscircuit onbestaande of onvoldoende is.

Hoe inschrijven als gebruiker?

Een eerste stap is je inschrijven als gebruiker van wijk-werken. Ga hiervoor langs bij de bemiddelaar van het wijk-werken van jouw regio of meld je online aan via volgende link: https://www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/registreer/stap1

Nadien wordt er een gebruikersovereenkomst opgemaakt en ondertekend.
Om jouw inschrijving te vervolledigen betaal je nadien het inschrijjvingsgeld van 7,50€ . Tot slot kan je dan de wijk-werkcheques aankopen om de wijk-werker te vergoeden. De kostprijs per cheque bedraagt € 7,45. De wijk-werker ontvangt 1 cheque per begonnen gewerkt uur.

De activiteiten die kunnen gebeuren via het wijk-werken zijn beperkt. Een overzicht van de activiteiten die mogen uitgevoerd worden kan je hier terugvinden: https://www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker

Hoe inschrijven als wijk-werker?

Ben je werkzoekende? Neem dan contact op met het VDAB-kantoor in jouw beurt.

Ben je leefloongerechtigde? Neem dan contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.

Meer informatie?

Op www.vdab.be/wijk-werken vind je heel wat informatie terug over het wijk-werken.

Je kan ook terecht bij de bemiddelaar wijk-werken, Emanuel Moddelbos. Je kan bij hem terecht op donderdag van 9u00 tot 12u00 uur op het gemeentehuis van Gingelom (Sint-Pieterstraat 1) of via emanuel.middelbos@vdab.

Contact

Emanuel Middelbos
GSM: 0470 96 50 54
Fax: 011 83 15 79

emanuel.middelbos@vdab.be

Openingsuren:
donderdag van 08u00 tot 12u00 

Gemeentehuis
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom