Leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden

foto_fabriekHet Vlaamse Gewest heft een belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stoppen of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving bepaalt hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting.
Wordt als een bedrijfsruimte aanzien: de verzameling van percelen waarop minstens één bedrijfsgebouw staat, dat als één geheel wordt beschouwd en minimaal 5 are oppervlakte heeft. Er is sprake van leegstand van zodra 50 procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer effectief wordt benut.

Het bezit van dergelijke panden geeft aanleiding tot opname op een inventarislijst. De heffing van de belasting gebeurt via deze inventaris, die het basisinstrument vormt. De opname in deze inventaris vormt ook de formele voorwaarde voor het verschuldigd zijn van de belasting.

De inventaris wordt in principe samengesteld door de provinciale afdelingen van het Agentschap Ruimte & Erfgoed die zich daarbij baseren op de lijsten die opgesteld worden door de gemeentebesturen.

Verdere informatie kan je hier vinden.

Cel Wonen en Leven

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren