Woonkwaliteit en leegstand

Om de kwaliteit van de woningen en gebouwen in Gingelom te verbeteren en om het verval en leegstand te voorkomen bestaan er zowel op Vlaams als op gemeentelijk niveau verschillende instrumenten:

Gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen

Vlaams register van leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren