RUP JEUK ROOST

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Jeuk Roost” bestaande uit de stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota werd definitief vastgesteld in gemeenteraadszitting van 3 september 2013.

Bij besluit van 24 oktober 2013 heeft de Bestendige Deputatie het ruimtelijk uitvoeringsplan gedeeltelijk goedgekeurd met uitsluiting van volgende delen als doorstreept in blauw :

- art.2 - "zone voor agrarische bedrijven" op het grafisch plan en in de stedenbouwkundige voorschriften

- art.5 - "zone voor groen scherm" op het grafisch plan

- art.5 bis - "nabestemming zone voor agrarische bedrijven" (in overdruk) op het grafisch plan en in de stedenbouwkundige voorschriften

- art.8 - "zone voor biologisch waardevol groen" (in overdruk) op het grafisch plan en in de stedenbouwkundige voorschriften.

De publicatie hiervan gebeurde in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2013.


Plannen :

- bestaande & juridische toestand

- grafisch plan

Teksten :


- toelichtingsnota
- stedenbouwkundige voorschriften