Je belastingaangifte indienen: FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!

17
/04
/2023
OPGELET: maandagvoormiddag 12/06/2023 wordt er een EXTRA zitdag georganiseerd op het gemeentehuis.
Een afspraak maken is noodzakelijk. 

 

De belastingaangifte… een opdracht die elk jaar terugkeert. Welke mogelijkheden zijn er om alle documenten correct en tijdig te verzenden? We zetten ze even op een rijtje.

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Je moet zorgvuldig jouw gegevens controleren.
Zijn jouw gegevens juist en volledig? Je moet niets doen.

Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je bent verplicht om de FOD Financiën dat te melden. Je kan dit voorstel verbeteren via MyMinfin.be (Tax-on-web). Je kan ook het papieren antwoordformulier invullen en terugsturen.

Je vult zelf jouw aangifte in

Jouw aangifte gemakkelijk en snel invullen? Dat doe je online via MyMinfin.be!

Hoe inloggen? 

 • Met jouw elektronische identiteitskaart, een kaartlezer (met of zonder kabel) en jouw PIN code. Ben je jouw PIN-code verloren of vergeten of is jouw identiteitskaart geblokkeerd? Ga dan naar mybelgium.be > PIN- en PUK codes.
 • Met de toepassing ‘Itsme’ op jouw smartphone.

Aangifte ingevuld? Vergeet niet om deze op te sturen door te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens op ‘Indienen’.

Je dient een gezamenlijke aangifte in? Jij en jouw partner moeten beiden elektronisch handtekenen.

Je hebt hulp nodig om jouw aangifte in te vullen

Heb je een vraag?

Je wilt jouw aangifte laten invullen

Experten van de FOD Financiën helpen je graag in Gingelom:

Wanneer?        Woensdag 14/06 van 9:00 tot 15:00.

Waar?              Gemeentehuis Gingelom, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom. 

OPGELET! Je dient hiervoor een afspraak te maken.

Je brengt mee:

 • Elektronische identiteitskaart. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn/haar identiteitskaart mee én een volmacht.
 • Gezinstoestand (trouwboekje).
 • Attesten van giften.
 • Bankuittreksels van ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen.
 • Eventueel attest vakbondsbijdrage.
 • Aanslagbiljetten onroerende voorheffing.
 • Bewijs van gestorte levensverzekeringspremie, pensioensparen, …
 • Attest aflossing hypothecaire lening.
 • Aanslagbiljet aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).
 • Alle andere nuttige gegevens voor het invullen van de aangifte.
 • Loonfiches, fiches van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of andere vervangingsinkomsten zijn niet nodig BEHALVE indien het over buitenlandse inkomsten gaat.

Meer info? www.fin.belgium.be