Zwerfvuilactie

Jaarlijkse zwerfvuilactie

De milieuraad nam in 2008 het initiatief om samen met heel wat vrijwilligers een grootste zwerfvuilactie te organiseren. Deze actie wordt nog steeds jaarlijks herhaald in samenwerking met Limbug.net. Met deze gezamenlijke actie willen we de strijd aanbinden tegen allerlei rondzwervend vuil dat onze mooie dorpen en vele kilometers wegen ontsiert.

Zwerfvuil is een grote bron van ergernis en we treffen helaas allerlei afval aan: sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flesjes, plastic en papieren zakjes, lege sigarettenpakjes, … Nochtans telt onze gemeente tal van openbare vuilbakjes om dit afval in te gooien!

Het opruimen van zwerfvuil kost bovendien heel wat tijd en inzet van mensen en middelen. Mensen en middelen die niet elders kunnen worden ingezet. De technische dienst van Gingelom en onze zwerfvuilmeters en -peters ruimen regelmatig zwerfvuil. De provinciale diensten onderhouden het fietsroutenetwerk en het Vlaams gewest maakt de gewestwegen zuiver. Maar dit volstaat niet om Gingelom zwerfvuilvrij te houden.

Gewapend met handschoenen, prikstokken, vuilzakken en fluohesjes trekken we daarom één keer per jaar de straat op. Samen met de milieuraad, de verenigingen en de scholen van Gingelom houden we al sinds 2008 jaarlijkse een grote lenteschoonmaak van het openbaar domein.Zwerfvuilmeters en -peters: succesformule voor een proper Gingelom
 

Meer  dan 70 vrijwilligers rapen op regelmatige basis zwerfvuil in hun buurt. Elke deelgemeente heeft ondertussen minstens één meter of peter die zich inzet in een aantal straten. De meters en peters steken zelf de handen uit de mouwen omdat ze zich ergeren aan al het zwerfvuil op straat als ze gaan wandelen of fietsen.


De gemeente zorgt ervoor dat deze vrijwilligers verzekerd zijn en stelt prikstokken, fluohesjes, handschoenen en vuilniszakken ter beschikking. Op deze manier proberen we de meters en peters zo goed mogelijk te ondersteunen.

 
Bedankt aan alle meters, peters en ook alle inwoners die zich niet hebben opgegeven als meter of peter maar toch geregeld zwerfvuil oprapen. Samen werken we aan een proper Gingelom!

Wie interesse heeft om aan te sluiten bij ons zwerfvuilproject kan contact opnemen met Goele Vantilt via 011 88 04 88 of milieu@gingelom.be.

Coachingtraject Mooimakers

 

Je kan er niet naast kijken. Sinds maandag 8 januari 2018 staan her en der in de gemeente Gingelom grote banners met de slogan “Gingelom NET dat vinden we VET”. Op de bijhorende foto staan werknemers van de gemeente Gingelom die zich dagelijks inzetten voor de netheid van onze gemeente. Maar we moeten vaststellen dat het resultaat van hun inspanningen slechts zeer kort zichtbaar is. Pas geledigde vuilnisbakken worden volgepropt met huisvuil. Net opgeruimde grachten en bermen worden volgegooid met blikjes en plastic flessen.

Om de inwoners en passanten duidelijk te maken dat wij het net houden en dat ook verwachten van hen is de gemeente een communicatiecampagne opgestart. We hopen dat de persoonlijke aanpak zal resulteren in minder zwerfvuil.

De communicatiecampagne is een actie die voorkomt uit het coachingtraject dat de gemeente sinds begin 2017 doorloopt met de Mooimakers. Dat traject houdt een intensieve begeleiding en coaching in van de medewerkers van Vlaanderen Mooi rond het lokaal zwerfvuil– en sluikstortbeleid. Vlaanderen Mooi voorziet ook de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Momenteel zijn we bezig met de inventarisatie van alle vuilnisbakjes. In 2017 werd op regelmatige tijdstippen geregistreerd wat er in en rond de vuilnisbak te vinden is. Met die gegevens kan er een vuilnisbakkenplan opgesteld worden. Dit vuilnisbakkenplan zal in 2018 worden afgewerkt. Daarnaast worden ook bekende hotspots voor sluikstorten aangepakt en zal er blijvend gesensibiliseerd worden.

Contact

Goele Vantilt

Tel. 011/88 04 88

milieu@gingelom.be

openingsuren