Boekhout

Uitgevoerde werken:

 • Aanleg gescheiden riolering.
 • Aanleg bufferbekken.
 • Vernieuwing wegen.
 • Aanleg stoepen.
 • Vernieuwing en aanpassing nutsleidingen.
 • Vernieuwing openbare verlichting.

Realisatie: 2018-2020.

Kostprijs: € 3.139.000.

Opdrachtgevende besturen:

 • Fluvius: rioleringswerken.
 • Gingelom: wegenwerken.

Aannemers:

 • Willemen: riolerings-en wegenwerken.
 • De Cock: elektriciteit, waterleiding, telecom en openbare verlichting.
 • Geotec: ontwerp.
  
  

Contactinformatie