Wintersteun

Het OCMW keert jaarlijks een wintersteunpremie uit aan mensen met een laag inkomen en dit om tussen te komen in de verwarmingskosten.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom en er ook effectief verblijven.
  • Over een inkomen beschikken dat niet hoger ligt dan het leefloon +25%.

Procedure

Voor het aanvragen van de wintersteun kan je best een afspraak maken:

Meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Bewijsstukken van alle inkomsten.
  • Bewijzen van eigendom van alle onroerende en roerende eigendommen.

Bedrag

De toegekende verwarmingstoelage bedraagt €50 /maand voor de maanden oktober tot en met februari en wordt in 1 keer uitbetaald (maximum €250).


Contactinformatie