Vuurwerk

Aanvragen voor vuurwerk (zowel particulier, als professioneel) worden standaard niet toegelaten.

Vanaf 1 april 2021 is het nieuw GAS-reglement van toepassing in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. In dit reglement is een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk opgenomen.

Volgens artikel 86 van GAS-reglement is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.

Er wordt enkel nog een afwijking voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk toegestaan voor uitzonderlijke gebeurtenissen, mits toestemming van de burgemeester. Deze toestemming kan niet verleend worden aan particulieren.

Volg zeker de veiligheidsrichtlijnen bij het gebruik van vuurwerk.


Contactinformatie