Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bij de gemeente en het OCMW documenten die in haar bezit zijn inzien, er uitleg over vragen of er een afschrift van bekomen. Dat wordt passieve openbaarheid van bestuur genoemd.

Deze openbaarmaking beperkt zich wel tot bestaande documenten. Je kan niet vragen om voor jou een nieuw document samen te stellen met bijvoorbeeld overzichten, berekeningen of vergelijkingen.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de bescherming van de privacy in het gedrang komt.  Alle aanvragen worden behandeld overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de algemeen directeur, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • Naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet).
  • Over welk document het gaat.
  • De vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).
  • Motivering van het belang dat je hebt bij de openbaarmaking (enkel wanneer je documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over jezelf gaan). Als je algemene bestuursdocumenten opvraagt, moet je geen belang kunnen aantonen.

Contactinformatie