Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat
bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

 

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een:
  • Burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden.
  • Vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Staatloze.
  • Erkende vluchteling.
  • Persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW van jouw gemeente. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen, enz.

Na een onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Een afspraak maken is noodzakelijk.

Meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Bewijzen van je bestaansmiddelen.
 • Bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden.
 • Overzicht van jouw spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan 3 categorieën. (*)

Categorie 1: Samenwonende€ 842,12
Categorie 2: Alleenstaande€ 1.263,17
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast

€ 1.707,11

(*): bedragen van toepassing op 01/08/2022.


Contactinformatie