Klachtenbehandeling

Elke burger kan een klacht indienen bij de gemeente en het OCMW. Deze klachten worden behandeld volgens het reglement klachtenbehandeling.

Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities, noch op algemene klachten over de regelgeving en het gevoerde beleid.

Hoe indienen?

Je bezorgt je klacht schriftelijk via:

In de klacht vermeld je:

  • Naam en adres.
  • Een grondige beschrijving van de klacht.

Contactinformatie