Legalisaties

Een legalisatie is in feite een wettiging van een handtekening, die voorkomt op een document. De wettiging bevestigt in geen geval de inhoud van het document, maar bevestigt enkel dat de handtekening toebehoort aan de persoon wiens naam vermeld staat.

Door de legalisatie wordt je Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en je buitenlands document in België.

Afhankelijk van land tot land gaat dit over een gewone legalisatie of apostille.

Als je documenten moeten worden vertaald, moet je je wenden tot een Belgisch beëdigd vertaler alvorens ze te laten legaliseren. Een lijst van de beëdigde vertalers, gerangschikt naar brontaal en doeltaal, is beschikbaar bij de dienst Legalisatie van de rechtbank van eerste aanleg.

Wie legaliseert documenten?

De legalisatie gebeurt door verschillende instanties, naargelang je Belgische documenten in het buitenland wil gebruiken of buitenlandse documenten in België wil gebruiken.

  • De dienst legalisaties bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België.
  • Voor documenten afgeleverd in het buitenland, kan je je informeren over de bevoegde lokale instanties via onze Belgische ambassades en consulaten ter plaatse.

Opgelet: de legalisatieprocedure bestaat vaak uit meerdere stappen. Ontdek via de ‘zoekcriteria legalisaties’ op de website van de FOD of een document moet gelegaliseerd worden en op welke manier.

In bepaalde gevallen moet je document door de bevoegde Belgische instantie gelegaliseerd worden voordat de FOD Buitenlandse Zaken de legalisatie/apostille kan aanbrengen voor gebruik in het buitenland.


Contactinformatie