Medicatietoelage

De medicatietoelage is een maandelijkse tegemoetkoming in de medische kosten die door het OCMW wordt uitbetaald.
Ze wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen die hoge medische kosten hebben.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom en er ook effectief verblijven.
  • Een inkomen genieten dat maximaal 50% hoger ligt dan het leefloon van je gezinssituatie.
  • Hoge medicatiekosten hebben in verhouding met het inkomen.

Procedure

Bij elke aanvraag tot het bekomen van een medicatietoelage wordt er een sociaal onderzoek gevoerd.

Voor een aanvraag kan je best een afspraak maken:

Meebrengen

  • Jouw identiteitskaart.
  • Recente inkomensbewijzen (loonfiche of bankuittreksel).
  • Het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.
  • Een overzicht van verbruikte medicatie van de voorbije 12 maanden.

Bedrag

Het maandelijks bedrag van de medicatietoelage wordt individueel bepaald, rekeninghoudend met het inkomen van de aanvrager en zijn maandelijkse medicatiekosten.


Contactinformatie