Sportraad

Het bestuur van de sportraad vertegenwoordigt alle vormen van sportbeoefening in Gingelom en vormt de dialoogplaats voor de sportverenigingen en de individuele sporters met het gemeentebestuur. Ze vertolkt de mening van sportend Gingelom, geeft advies over sportitems, brengt ideeën aan en nog veel meer.

De sportraad heeft als algemeen doel sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie te bevorderen.
Ze geeft advies aan het gemeentebestuur over aangelegenheden die ze in het kader van het sportbeleid belangrijk acht.

Foto Sportraad


Contactinformatie