Stookoliefonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur via het stookoliefonds.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor de volgende brandstoffen:

 • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis).
 • Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, enz. liter).
 • Bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht per liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • Elektrische verwarming.
 • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet.
 • Propaangas in gasflessen.
 • Butaangas in gasflessen.
 • Pellet, hout of steenkool.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je tot 1 van de onderstaande categorieën behoort:

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

Hiervoor maak je best een afspraak:

Het OCMW zal onder meer:

 • Nagaan of je voldoet aan de voorwaarden.
 • Jouw identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben.
 • Nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft.

Meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
  Woon je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • Een kopie van de leveringsfactuur.
  • En een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.

Bedrag

 • Het stookoliefonds komt voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het stookoliefonds een forfaitaire tussenkomst van €210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen €0,14 en €0,20 /liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal €300 /jaar.

Regelgeving

De regelgeving vind je terug bij het Sociaal Verwarmingsfonds. 


Contactinformatie