Winterdienst

De sneeuw- en ijzelbestrijding in Gingelom gebeurt door de gemeentelijke technische dienst samen met de strooidienst van het Vlaamse Gewest.

Alle strooiwerken gebeuren rekening houdend met de weersvoorspellingen en in overleg met de politiediensten. De ijzelbestrijding in Gingelom wordt in verschillende fases uitgevoerd:

  • Zo is er de strooironde van alle gewestwegen die gebeurt door het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.
  • De gemeentelijke strooiwerken van de gemeentewegen zijn opgedeeld in een prioritaire en een secundaire strooironde:
    • De prioritaire strooironde bestaat uit de belangrijkste verbindingswegen tussen de verschillende dorpen.
    • De secundaire strooironde, die de totale gemeente en vooral de kleinere wegen die aansluiten op de hoofd- en verbindingswegen beslaat, wordt alleen bij uitzonderlijke winterse weersomstandigheden uitgevoerd, echter pas nadat de verbindingswegen berijdbaar zijn.

Door de bevoorradingsproblemen van strooizout in 2010 heeft de Vlaamse en provinciale overheid toen aangedrongen om de gemeentelijke strooiwerken te bepreken tot de prioritaire wegen, omdat de bevoorradingszekerheid van strooizout niet kan gegarandeerd worden als alle gemeenten ongebreideld alle wegen zouden strooien.

Strooizout heeft daarenboven maar een effectieve werking als het door het verkeer wordt ingereden. Strooizout op wegen met weinig of geen verkeer werkt dus veel trager.

Naast de ijzelbestrijding is de gemeente ook uitgerust om sneeuw te ruimen. Bij hevige sneeuwval wordt eerst de sneeuw geruimd, waarna de strooiwerken volgen op het wegdek dat sneeuwvrij is gemaakt. Hiervoor beschikt de technische dienst over 3 sneeuwruimers, gemonteerd op tractoren. De strooiwerken zelf gebeuren met een zoutstrooier op een vrachtwagen.


Contactinformatie