Stedenbouwkundige inlichtingen

Wanneer je een woning koopt of verkoopt, heb je stedenbouwkundige inlichtingen of vastgoedinformatie nodig. Vaak is het de notaris of het immobiliënkantoor die deze stedenbouwkundige inlichtingen voor jou aanvraagt, maar ook als eigenaar kan je deze aanvraag indienen.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 75 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: Je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: Je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaams webportaal.
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: Via het Vastgoedinforamtieplatform webportaal.

Contactinformatie