Waterbeheersing

Het landschap van Gingelom is glooiend met in het zuiden hoogtes tot 130 m en in het noorden hoogtes tot nog 70 m. Dit typisch hellend landschap met een vruchtbare leembodem wordt in Gingelom intensief gebruikt voor akkerbouw en fruitteelt en geeft bij intense regenbuien aanleiding tot water- en modderoverlast.

Reeds meer dan 30 jaar worden er samen met de watering van Sint-Truiden (afdeling land en water), de provincie Limburg, het Vlaamse gewest en rioolbeheerder fluvius allerhande maatregelen en ingrepen uitgevoerd om oplossingen te bieden aan de water- en modderproblematiek In Gingelom.

Een overzicht van alle gerealiseerde bufferbekkens vind je op de overzichtskaart bufferbekkens.

De recent gerealiseerde bufferprojecten zijn:

Een aantal nieuwe erosie/bufferprojecten zijn gepland:


Contactinformatie