Jeugdsubsidie

Jeugdsubsidies - financieel planOrganisaties of verenigingen die activiteiten voor kinderen en/of jongeren organiseren kunnen een subsidie bekomen.
In het subsidiereglement jeugdwerk Gingelom kan je alle voorwaarden van de verschillende subsidies nalezen.

Subsidies voor jeugdwerk:

Elke Gingelomse jeugdvereniging kan een erkenning aanvragen bij het gemeentebestuur. Met deze erkenning kan je vereniging het volgende werkjaar subsidies aanvragen.

Dit financieel duwtje helpt je vereniging bij bv. het bekostigen van activiteiten, materialen of een jeugdlokaal.

Subsidies kadervorming:

Heb jij een cursus animator in het jeugdwerk of een andere relevante vorming gevolgd die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap?
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar?
Bezorg de jeugddienst dan een kopie van je volledig ingevuld deelnameattest en voeg er eventueel de gegevens van je vereniging aan toe! Zo kan je een subsidie ontvangen voor de gevolgde cursus.

Projectsubsidies jeugd:

Iedereen die een jeugdactiviteit of -project in Gingelom wil opzetten, die inspeelt op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen het sociaal-cultureel vrijetijdsleven van jongeren, kan logistieke en/of financiële steun ontvangen.

Hiernaast worden de jeugdverenigingen logistiek ondersteund.

 

Project Horizon:Foto horizon

Een jongere die in het buitenland aan een cursus of artistieke project wil deelnemen kan een financieel steuntje bekomen.

Alle informatie is gebundeld in het reglement Project Horizon.

 

 

 

 

 


Contactinformatie