Organiseer een evenement

Vanaf 01/01/2021 is er een nieuw uitleenreglement
Dat regelt hoe je een evenement organiseert, materialen uitleent bij de gemeente en wat je hiervoor betaalt.
 
Verenigingen, particulieren en scholen kunnen via 1 formulier alle vergunningen, materialen en een straatfeestpremie bij 1 evenementenloket aanvragen.

Hou rekening met de vastgelegde termijn.
Komt jouw aanvraag toe buiten deze termijn en wil je toch dat deze behandeld wordt, dan zal jou een spoedprocedurekost aangerekend worden. Let dus op dat je jouw aanvraag tijdig indient.

Fotocollage organiseer een evenement
Weet je niet goed wat je allemaal in orde moet brengen? Dan kan je dit lezen in de folder “Ik organiseer, ik feest”.  Deze kan je helpen om de organisatie van jouw evenement in de beste omstandigheden te laten verlopen.

Opgelet!

De wetgeving op het gebruik van recipiënten en cateringmateriaal voor eenmalig gebruik is verstrengd.
Kijk via OVAM na welke regels er van toepassing zijn op jouw evenement.
Voorzie de nodige herbruikbare materialen én systemen voor het inzamelen van deze materialen.

Herbruikbare recipiënten kan je lenen via Limburg.net.

Straatfeesten

Het gemeentebestuur van Gingelom stimuleert en ondersteunt financieel jouw initiatief, dat mensen uit je straat of nabije buurt samen brengt. Dit bijvoorbeeld via een straatfeest, barbecue of nieuwjaarsreceptie.

Je kan voor het organiseren van straat- en buurtfeesten een betoelaging aanvragen. 

Vraag de toelage aan met het aanvraagformulier “organisatie evenementen”.