Schepencollege & vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het vast bureau voert de beslissingen van de OCMW-raad uit.

De samenstelling van het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester treedt op als voorzitter van het vast bureau.

Vergaderdata

Het college vergadert elke dinsdag. Aansluitend op deze vergadering vindt de vergadering van het vast bureau plaats. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Burgemeester
Patrick Lismont (Vooruit – Goesting)

Bevoegdheden: algemene coördinatie, personeel, politie, financiën, ruimtelijke ordening, communicatie, begraafplaatsen en bevolking

Zitdag: na telefonische afspraak

0472 68 90 96
patrick.lismont@gingelom.be

 

Eerste schepen
Ingrid Scheepers (Vooruit – Goesting)

Bevoegdheden: leefmilieu, cultuur en bibliotheek, ICT, toerisme, tewerkstelling en kunstonderwijs

Zitdag: na telefonische afspraak

0494 91 55 77
ingrid.scheepers@gingelom.be

 

Tweede schepen
Rita Thierie (Vooruit – Goesting)

Bevoegdheden: burgerlijke stand, middenstand, sociale woningen, senioren, gehandicapten, dierenwelzijn, buurtwerking en ontwikkelingssamenwerking

Zitdag: na telefonische afspraak

0473 36 63 07
rita.thierie@gingelom.be

Derde schepen
Geert Moyaers (Vooruit – Goesting)

Bevoegdheden: openbare werken, mobiliteit, nutsvoorzieningen, sport en landbouw

Zitdag: na telefonische afspraak

0474 61 62 02
geert.moyaers@gingelom.be

 

 

Schepen buiten rang
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Annick Princen (Vooruit – Goesting)

Bevoegdheden: welzijn, onderwijs, jeugd en kinderarmoede

Zitdag: na telefonische afspraak

0475 57 31 76
annick.princen@gingelom.be


Contactinformatie