Klusjesdienst

De klusjesdienst is bestemd voor mensen die door een fysieke of andere beperking niet in staat zijn om kleine klusjes uit te voeren en die niet de financiële middelen hebben om hiervoor een vakman in te schakelen. 

Doelgroep

Enkel mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of een gezinsinkomen hebben van minder dan € 2.406 netto /maand kunnen een beroep doen op de klusjesdienst.
Bij het afhandelen van de aanvragen gelden volgende voorrangsregels:

 1. 80-plussers.
 2. 65-plussers.
 3. Niet-65-plussers.

Plaats van uitvoering

De klusjesdienst kan enkel ingeschakeld worden in en rond een woning die door de aanvrager wordt bewoond. In leegstaande woningen worden geen klusjes of tuinonderhoud uitgevoerd.

Tarief

 • € 14,50 /uur voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
 • € 18 /uur voor mensen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

 Voor het poetsen van grafstenen ter gelegenheid van Palmzondag en Allerheiligen wordt € 14,50 /graf aangerekend.

Extra kosten

Alle verplaatsingen die de klusjesdienst doet in opdracht van de gebruiker worden gefactureerd aan € 0,4393 /km.

Toegelaten klussen

In de tuin:

 •   Gras maaien.
 •   Onkruid wieden.
 •   Gazon ontmossen.
 •   Bloemen en struiken planten.
 •   Onkruidbestrijding.
 •   Hagen scheren (max. 2 meter hoog).
 •   Struiken en bomen snoeien (max. 2 meter hoog).
 •   Bladeren opruimen.

In en om de woning:

 •    Kleine behangwerken.
 •    Kleine verfwerken in de woning.
 •    Stoep proper maken
 •    Kraan plaatsen.
 •    Ophangen van kaders, spiegels of schilderijen.
 •    Opruimen van zolders, kelders en tuinhuisjes.
 •    Lampen vervangen.
 •    Grafstenen kuisen.
 •    Afvoeren van afval naar het sorteerpark.

Niet toegelaten taken:

 •    Snoeien hoge bomen en hagen (>2 meter).
 •    Werken aan of kuisen van dakgoten.
 •    Verfwerken buiten.
 •    Tuin omspitten.
 •    Werken aan gasleidingen.
 •    Plaatsen radiators.
 •    Elektriciteitswerken.

Contactinformatie