Tewerkstelling & trajectbegeleiding

Tewerkstelling is 1 van de speerpunten om mensen (opnieuw) te integreren in de samenleving. Het OCMW onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak.

In de 1ste plaats kan iedereen bij het OCMW terecht voor trajectbegeleiding. De maatschappelijk werkers begeleiden hun cliënten naar de juiste opleiding, de zoektocht naar werk en de 1ste stappen op de werkvloer.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor personen die op de gewone arbeidsmarkt uit de boot vallen.
Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 §7 van de organieke wet is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een job bezorgt aan iemand die niet terecht kan op de gewone arbeidsmarkt, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever.

Het OCMW kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een 3de werkgever. Het ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van werkgeversbijdragen.


Contactinformatie