Voetverzorging

Een goede voetverzorging is belangrijk om geen voetinfecties op te lopen. Vooral diabetespatiënten moeten regelmatig hun voeten (laten) verzorgen.

Omdat dit zo belangrijk is en dit lang niet altijd makkelijk zelf te doen is, voorziet het OCMW een tussenkomst in de kosten voor voetverzorging.

Voorwaarden

Voor niet-diabetici:

Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Gingelom en er effectief verblijven.

  • Minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
  • Een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan het leefloon +50%.

Voor diabetici:

Alle diabetici ingeschreven in het bevolkingsregister van Gingelom, die met een diabetespas of doktersattest hun ziektetoestand bewijzen, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten van voetverzorging.

Procedure

Voor het aanvragen van een tussenkomst in de voetverzorging kan je best een afspraak maken:

Meebrengen

Voor niet-diabetici:

  • Identiteitskaart.
  • Bewijsstukken van alle inkomsten.

 Voor diabetici:

  • Identiteitskaart.
  • Diabetespas.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt €5 /behandeling en dit voor maximaal 6 behandelingen /jaar.


Contactinformatie