Aanvraag nieuwe sportvereniging

Elke Gingelomse sportvereniging kan bij het gemeentebestuur een erkenning aanvragen.
Als deze voldoet aan de voorwaarden van het erkenningsreglement wordt je vereniging erkend en kan ze genieten van een aantal voordelen, zoals:

  • Een jaarlijkse jeugdsubsidie.
  • Gratis uitleenmateriaal.
  • Lage huurtarieven voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen.

 

Procedure

1)   Kijk na of je voldoet aan de erkenningsvoorwaarden in het reglement.

2)   Dien een aanvraag tot erkenning in.

3)   De sportraad geeft een advies.

4)   Het gemeentebestuur beslist o.b.v. het advies van de sportraad.

Er zijn geen kosten verbonden aan de erkenningsaanvraag.

Je erkende vereniging kan het volgende werkjaar een sportsubsidie aanvragen.

 

Regelgeving

De gemeentelijke regels over de erkenning van een sportvereniging zijn opgenomen in het erkenningsreglement voor sportverenigingen.

 


Contactinformatie