Tweede verblijf

Een tweede verblijf is elke woon- of verblijfsgelegenheid waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woon- of verblijfsgelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, wooncaravans of alle andere vaste woongelegenheden.

Aangezien tweede verblijven regelmatig bewoond zijn, genieten de bewoners mee van de inspanningen die de gemeente voorziet inzake onderhoud van het openbaar domein in het algemeen. Door deze bewoning ontstaan er voor de gemeente bijkomende kosten op het vlak van administratie, veiligheid, infrastructuur en afvalbeheersing. Bewoners van tweede verblijven dragen echter niet bij in de algemene financiering van deze kosten. Omwille van voormelde redenen werd er door de gemeente een belastingreglement tweede verblijven ingevoerd om een deel van deze kosten te financieren.


Contactinformatie