Aanvraag nieuwe cultuurvereniging

Een Gingelomse cultuurvereniging kan bij het gemeentebestuur een erkenning aanvragen. Als deze voldoet aan de voorwaarden van het erkenningsreglement wordt je vereniging erkend en kan ze genieten van een aantal voordelen: een jaarlijkse cultuursubsidie, gratis uitleenmateriaal en lage huurtarieven voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen.

Foto cultuur erkenningsaanvraag

Procedure erkenning

1)   Kijk na of je voldoet aan de erkenningsvoorwaarden in het reglement.

2)   Dien een aanvraag tot erkenning in.

3)   De cultuurraad adviseert de erkenningsaanvraag.

4)   Het gemeentebestuur beslist o.b.v. het cultuuradvies over de erkenning.

Er zijn geen kosten verbonden aan de erkenningsaanvraag.

Je erkende vereniging kan het volgende werkjaar een cultuursubsidie aanvragen.


Contactinformatie