Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. Daarnaast worden een aantal organisatorische en beleidsmatige taken uitgevoerd in overleg met het managementteam.

Samenstelling

In Gingelom bestaat het managementteam uit de algemeen directeur, de financieel directeur en de diensthoofden. De burgemeester neemt deel aan het overleg met raadgevende stem.

  • Algemeen directeur: Kim Peters.
  • Financieel directeur: Frank Forier.
  • Diensthoofd welzijn: Marc Bovy.
  • Diensthoofd infrastructuur: Dirk Schalenborgh.
  • Diensthoofd vrije tijd: Francis Meirens.
  • Diensthoofd wonen & leven: Bram Vanhoof.
  • Diensthoofd burgerzaken & informatie: Ann Menschaert.
  • Burgemeester: Patrick Lismont.

Contactinformatie