Gemeenteraad & OCMW-raad

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen over het beleid van het OCMW, voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun, enz.

Ingevolge het decreet lokaal bestuur wordt het OCMW, vanaf 1 januari 2019, geïntegreerd in de gemeente. Dit wil o.a. zeggen dat de gemeenteraad en de OCMW-raad uit dezelfde personen bestaan. In Gingelom zijn dit 19 raadsleden.
De 2 raden blijven wel nog autonoom vergaderen.

Vergaderdata

Deze raden vergaderen 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden 1 maal per maand op dinsdagavond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de zomervakantie zijn er geen zittingen. De vergadering van de gemeenteraad start om 20:00 en wordt aansluitend gevolgd door de OCMW-raad.

Samenstelling

De gemeenteraad en de OCMW-raad in Gingelom bestaan uit 19 leden:

 

Patrick Lismont (Vooruit – Goesting)

Dr. Kempeneersstraat 116 – 3890 Gingelom
0472 68 90 96
patrick.lismont@gingelom.be

 

Ingrid Scheepers (Vooruit – Goesting)

Albert Moyaertsstraat 68 – 3890 Gingelom
0494 91 55 77
ingrid.scheepers@gingelom.be

 

Rita Thierie (Vooruit – Goesting)

Kriekelstraat 11A – 3890 Gingelom
0473 36 63 07
rita.thierie@gingelom.be

 

Annick Princen (Vooruit – Goesting)

Bredenakkerstraat 9 – 3891 Gingelom
0475 57 31 76
annick.princen@gingelom.be

 

Kristof Schiepers (LEEF)

Montenakenstraat 11 – 3890 Gingelom
0495 83 41 91
kristof.schiepers@gingelom.be

 

Geert Moyaers (Vooruit – Goesting)

Groenplaats 5A – 3890 Gingelom
0474 61 62 02
geert.moyaers@gingelom.be

 

Pascal Vanmolle (Vooruit – Goesting)

Bronstraat 1A – 3891 Gingelom
0496 42 73 97
pascal.vanmolle@gingelom.be

 

Marlies Boonen (N-VA)

Dr Kempeneersstraat 129 – 3890 Gingelom
0499 20 79 33
marlies.boonen@gingelom.be

 

Manu Bronckart (LEEF)

Bredenakkerstraat 10 – 3891 Gingelom
0494 69 49 50
manu.bronckart@gingelom.be

 

Winand Abrahams (Vooruit – Goesting)

Montenakenstraat 12 – 3890 Gingelom
0479 86 15 94
winand.abrahams@gingelom.be

 

Koen Putzeys (Vooruit – Goesting)

Boekhoutstraat 30 – 3890 Gingelom
0499 30 02 48
koen.putzeys@gingelom.be

 

Linda Bex (Vooruit – Goesting)

Groenhof 58 – 3890 Gingelom
0468 20 93 03
linda.bex@gingelom.be

 

Filip De Geyter (Vooruit – Goesting)

Jeuksestraat 30 – 3891 Gingelom
0477 28 70 07
filip.de.geyter@gingelom.be

 

Rudi Koninckx (LEEF)

Houtstraat 95 – 3890 Gingelom
0478 99 04 16
rudi.koninckx@gingelom.be

 

Rohnny Dams (Vooruit – Goesting)

Pater Gillardstraat 3 – 3890 Gingelom
0474 47 34 82
rohnny.dams@gingelom.be

 

Danny Goyens (LEEF)

Den Kulter 94 – 3890 Gingelom
0486 60 11 46
danny.goyens@gingelom.be

Ferdi Boyen (Vooruit - Goesting)

Den Kulter 28 - 3890 Gingelom
0478 56 21 40
ferdi.boyen@gingelom.be

Gunther Craninx  (CD&V)

Smidstraat 7 - 3891 Gingelom
0460 94 12 69
gunther.craninx@gingelom.be

Lieve Tilkens (CD&V)

Statiestraat 32 - 3890 Gingelom
lieve.tilkens@gingelom.be


Contactinformatie