Septembertoelage

Zowel in het begin als tijdens het schooljaar kunnen schoolkosten voor ouders met schoolgaande kinderen zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

Dit is duidelijk te zien in het aantal onbetaalde schoolfacturen bij scholen.

Het OCMW van Gingelom voerde daarom de septembertoelage in om deze kosten te drukken. Het OCMW wilt op deze manier investeren in de ontwikkelingskansen van kinderen die in onze gemeente wonen.

Voorwaarden

 • Inwoner zijn van de gemeente Gingelom.
  De school mag buiten Gingelom gelegen zijn.
 • Voldoen aan de inkomstenvoorwaarden:
  • Een gezinsinkomen hebben dat niet hoger ligt dan het leefloon+25%.
  • De huurlast wordt tot maximum € 250 in mindering gebracht van het inkomen.
 •  Er is geen inkomensonderzoek nodig indien de aanvrager:
  • In budgetbeheer is.
  • In collectieve schuldbemiddeling is.
  • Recht op leefloon geniet.

Procedure

Voor het aanvragen van de septembertoelage kan je best een afspraak maken:

Meebrengen

 • Identiteitskaart  + telefoonnummer en adres.
 • Inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden van alle personen op het adres van de aanvrager: loon, uitkering, kindergeld, alimentatie, enz.              
 • Kadastraal inkomen onroerende goederen.
 • Bewijs betaling huur.
 • Betaalde of te betalen schoolfactuur.
 • Rekeningnummer waarop de tussenkomst gestort mag worden.

Bedrag

De bedragen van de septembertoelage zijn per schooljaar:

 •       € 25 voor een kleuter.
 •       € 50 voor een leerling in het basisonderwijs.
 •       € 100 voor een leerling in het secundair onderwijs.
 •       € 100 voor een student in het hoger onderwijs.

Contactinformatie