Seniorenraad

In de seniorenraad wordt het beleid van de gemeente en het OCMW omtrent senioren besproken.

Alle thema‘s die senioren aanbelangen komen aan bod. Ook de activiteiten van het ’Park van de Vriendschap‘ worden aan de seniorenraad voorgelegd.

Elke plaatselijke bond voor gepensioneerden heeft 2 vertegenwoordigers in de seniorenraad. Er zetelen ook enkele onafhankelijke leden in. Verder is het OCMW en de gemeente vertegenwoordigd.


Contactinformatie