Premie voor onthaalouders

De gemeente Gingelom wil de uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod aan kinderopvang in de eigen gemeente bevorderen.

Daarom werd door de gemeenteraad een reglement voor het uitreiken van premies voor onthaalouders goedgekeurd.

De premie van maximum € 200 wordt uitgereikt aan zelfstandige onthaalouders, zelfstandige kinderdagverblijven, minicrèches en onthaalouders verbonden aan een dienst voor opvanggezinnen.
De aanvrager moet steeds in het bezit zijn van een attest van toezicht verstrekt door Kind en Gezin.

De premie moet gebruikt worden voor de aankoop van spelmateriaal of duurzaam materiaal zoals bedden, eetstoelen, parken, badjes, enz.

 


Contactinformatie