Financieel directeur

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer, zoals de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Hij is ook verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan.

Het voeren van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening, het verzorgen van financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer vormen eveneens onderdeel van zijn takenpakket.


Contactinformatie