I-active

Voor het inschrijven, registreren en factureren van opvang, maaltijden en allerlei activiteiten (vanaf 2,5 jaar) wordt er gebruik gemaakt van het programma I-active.

Maak éénmalig een account aan voor je gezin via gingelom.i-active.be.

Verzamel alvast alle rijksregisternummers van jouw gezin.

Wij geven je even een stappenplan mee, zodat de registratie zeker lukt.

Maak jouw account zo snel als mogelijk aan. Hierna wordt jouw dossier door een medewerker van de dienst vrije tijd goedgekeurd. Je ontvangt een mail als het dossier is geactiveerd en hierna kan je inschrijven voor activiteiten, maar kan er ook geregistreerd worden in de voor- en naschoolse kinderopvang.

De schoolmaaltijden en aanwezigheden in de opvang worden maandelijks gefactureerd. Activiteiten worden achteraf gefactureerd. Je ontvangt hiervan telkens een mail.

Heb je nog vragen?

Een medewerker van de dienst vrije tijd helpt je graag verder – 011 88 04 98 of 011 88 04 46 – vrijetijd@gingelom.be.


Contactinformatie